Els ambaixadors de l’EarthEcho Water Challenge representen EarthEcho International i l’EarthEcho Water Challenge col·laborant amb els companys ambaixadors per controlar les vies fluvials locals i encoratjar les comunitats a prendre mesures per protegir els recursos hídrics. Com a ambaixador de l’EarthEcho Water Challenge sereu responsable de:

  • Participar en una sessió d’orientació virtual i presencial amb altres ambaixadors, amb voluntaris de Xylem Watermark i amb personal d’EarthEcho en l’inici del mandat;
  • Participar tant en les reunions virtuals mensuals com en les oportunitats de formació per adquirir coneixements sobre ciència i sobre la conservació de l’aigua i la planificació d’esdeveniments, a més de connectar amb companys ambaixadors i aprendre d’ells;
  • Analitzar personalment la qualitat de l’aigua d’una massa d’aigua de la vostra zona un cop a al mes;
  • Pujar tota la informació sobre la qualitat de l’aigua a www.monitorwater.org;
  • Organitzar com a mínim un acte per encoratjar almenys 20 membres de la vostra comunitat per acte per tal que participin en una activitat de control de l’aigua en el Dia Mundial de l’Aigua (22 de març de 2022) o en una data propera. EarthEcho International us ajudarà en la planificació de l’acte i us proporcionarà els kits d’anàlisi de l’EarthEcho Water Challenge;
  • Planificar i dur a terme un projecte o campanya de conservació de l’aigua abans del mes de juny de 2022 on presentareu els vostres coneixements i experiència en relació a la vostra participació en el programa Water Challenge;
  • Escriure almenys una publicació com a convidat en un blog on es destaquin els esforços que heu dedicat a www.monitorwater.org;
  • Compartir periòdicament per correu electrònic fotos i contingut de les activitats de control;
  • Dedicar de 2 a 4 hores al mes a la tasca d’ambaixador durant el vostre mandat.

S’espera que els ambaixadors es comprometin a dur a terme aquestes responsabilitats a partir del mes de novembre de 2021 fi ins al juny de 2022.